Deny conceptbeeld

Warehouse logistics

Deny stock zakken

20 000 m² voor vrije opslag of onder douanetoezicht, Hoge drempel Seveso bedrijf

  • 6 000 m² voor opslag van risicogoederen (corrosief / ontvlambaar / P2, P3 en P4-producten / milieugevaarlijk / schadelijk en irriterend / giftig / oxiderend)
  • 14 000 m² voor diverse goederen / efficiënte stockage met vast en mobiel rekkensysteem

"Veiligheid" voor medewerkers en omgeving is primordiaal!

  • compartimentering / explosievrije verlichting en accessoires / sprinklerinstallatie / inkuiping / gekwalificeerd personeel

"Geïnformatiseerde behandeling"

  • barcodescanning / stockbeheer en communicatie online met de klant / communicatie via EDI en AS2-verbinding / palletpicking / collipicking

Toegevoegde waarde:
Labeling, herpaletiseren, herverpakken, maken van samengestelde verpakkingen, … Alles op maat van de klant en dit in nauwe samenwerking voor het realiseren van long term partnerschips.

Contactinformatie: 

Warehouse logistics:
Bertrand Deny
Tel. 0032 56 43 88 49
Tel. 0032 56 43 88 50
Fax 0032 56 41 32 06
warehouse@denylogistics.com

Deny stock
© HET Reclamebureau